Search

Axtarış

DOKTORANTLAR və Dissertantlar

S/n Elmi rəhbərlər Dissertasiya mövzusunun adı S.A.A.
1 Doktor Madjid Mojtahedzadeh Larijani,
Prof., f.e.d. M.Ə.Ramazanov
Nizamlı düzülüşlü karbon nanoborularının alınması və elektrofiziki xassələrinə qamma şualarının təsiri Arbabi Kouroş Morteza oğlu
2 Prof., f.e.d. M.Ə.Ramazanov

Polipropilen, polivinilidenflüorid və dəmir nanohissəcikləri əsasındakı nanokompozisiyaların quruluşunun formalaşması və xassələrinin tədqiqi

Rəhmətova Ceyran Rafiq qızı

3 akad. A.M.Məhərrəmov,
Prof., f.e.d.M.Ə.Ramazanov
Radiasiya ilə modifikasiya olunmuş polimerlərdə yarımkeçirici nanohissəciklərin formalaşma xüsusiyyətləri S.Q.Əliyeva
4 Prof., f.e.d.M.Ə.Ramazanov

PP+Ti,PVDF+Tiəsasındaalınmış polimer nanokompozitlərin quruluşuvəxassələri

Əhmədova Aida Baba qızı

5

prof. M.Ə.Ramazanov,
prof.  Luca Di Palma

Polipropilen matrisinde maqnit nanohissəciklərinin formalaşması, strukturu və xassələri

Şirinova H. A.

6 Prof. M.Ə.Ramazanov,
Prof. Angelo Chianese

“PP+PbS/CdS, PVDF+PbS/CdS  nanokompozitlərinin quruluşu və xassələri”

Novruzova  Aygül Əkrəm qızı

7 Ass.Prof. M.B.Muradov

Synthesis and investigation of nanocomposites on the basis of functional polymers and carbon nanotubes

Melikov Elvin Yashar
8

Prof. M.Ə.Ramazanov;  Prof. Borut Smodis

Neytron seli ilə modifikasiya olunmuş Si nano hissəciklərinin  və onların əsasında hazırlanmış polimer nanokompozitlərin quruluş və xassələri Qəribli  Aydan Adil
9 Prof. M.Ə.Ramazanov;
PE+Fe3O4 ve PVDF+Fe3O4 maqnit nanokompazitlərinin quruluş və xassələrinə maqnit sahəsində işlənmənin təsiri Bayramova Zeynəb

 

Bayramova Zeyneb

Bookmark and Share