Search

Axtarış

Əhmədova Aida Baba  qızı

Ümumi fizika kafedrası
Baş laborant,
İş. telefon: +012 510-79-68
E-mail: aida.ahmedova99@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

20 aprel 1973-cü ildə Quba rayonunda anadan olub 1990-cı ildə Bakı şəhərində 5 saylı orta məktəbi bitirib. 1991-1997-ci illərdə
BDU-nun fizika fakültəsində təhsil alıb. Azərbaycanlıdır. Bakı şəhərində yaşayır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
BDU, Baş laborant

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Elmi işi: “PP+Ti, PVDF+Ti əsasında alınmış polimer nanokompozitlərin quruluşu və xassələri”

Seçilmiş məqalələrin siyahısı

1. Гусейнов И.И., Мурсалов Т.М., Пашаев Ф.Г., Гасанов А.Г., Бабаева А.Б. Некоторые вспомогательные функции для вычисления молекулярных матричных элементов с орбиталями слейтеровского типа. // Вестник БГУ, 1998, № 4.

Bookmark and Share