Search

Axtarış

HƏSƏNOV ARZUMAN QARDAŞXAN OĞLU

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,
Tədris laboratoriyasının müdiri və d.ə., 0,5 şt. müəllim

İş Telefonu: 994125387217
E-mail: hasanovarzuman@hotmail.com
Veb site: http://nanomaterials.bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il dekabrın 8-də Azərbaycan Respublikası Cəlilabad rayon, Cəngan kənd ərazi dairəsi Soltankənd kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsilini, 1966-1970-ci illərdə Soltankənd ibtidai, 1970-1974-cü illərdə Cəngan kənd orta, 1974-1976-cı illərdə isə Bakı ş., 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəblərində oxuyaraq almışdır.
Ailəlidir. Bir qızı və bir oğlu vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2014-cü ildən BDU “Nanomaterialların kimyəvi fizikası” kafedrasının 2206.01 molekulyar fizika  ixtisası üzrə elmlər doktoru proqramı hazırlığı üzrə doktorant
2003 Fizika-riyaziyyat elmlər namizədi “İstilik fizikası və molekulyar fizika”, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azerbaycan
1981 M.S. (Tam ali təhsil), Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
1976-1981 Tələbə, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

04.12.2004 ildən və hal hazırda Tədris laboratoriyasının müdiri, d.ə., 0,5 şt. müəllim Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası, Fizika fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azerbaycan
05.11.2010 ildən  05.09.2012 kimi BDU-nun nəzdindəki "Gənc istedadlar" məktəbində 0.5 şt. İnformatika müəllimi, Bakı ş., Azerbaycan
01.07.1997- 01.07.2005 illər Aparıcı elmi işçi (kontrakt əsasında), İqtisadi İslahatlar Mərkəzi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Bakı, Azərbaycan
19.08.1993 ildən 05.11.2010 kimi  Böyük elmi işçi(0.5 st.), Fizika Problemləri Institutu, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
10.05.1988 to 12.2004, Kompüter mütəxəssisi, “Kompüter Mərkəzi” Bakı Dövlət Universiteti, Baku, Azerbaycan
01.10.1981- 10.05.1988, Mühəndis, AMEA Kibernetika İnstitutu “Kibernetika” Xüsusi Konstruktor Bürosu, Bakı, Azerbaycan

5.09.2007 - ci ildən „Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi“ və „Atom və molekul fizikasında riyazi metodlar“ fənləriini fizika fakültəsində təhsilin magistratura pilləsində mühazirə və məşğələ, bakalavr təhsil pilləsində fizika fakültəsində "Molekul fizikası" və kimya fakülttəsində isə "Kvant kimyası" fənlərini  tədris edir.
01.09.1992-ci ildən 15.09.2007 kimi fizika faküləsində “Atom və molekul fizikası” ixtisası üzrə laboratoriya dərsləri(1992-1993 illər), “Fizikada kompüter üsulları” və Bakı Dövlət Universitetinin müxtəlif fakültələrində təhsilin bakalavr pilləsində “İnformatika”  və magistr pillələsində “Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası”  fənləri üzrə  mühazirə və məşğələ dərslərini tədris etmişdir.

108 elmi və tədris – metodik işin müəllifidir.
Bunlardan 56 məqalə,- 16 xaricdə (9 Tomson agentliyinin SCI indeksli elmi jurnallarında çap olunmuşdur), 40 respublikada;
47 tezis, - 17 xaricdə,  30 respublikada;
2 tədris proqramı,
2 dərs vəsaiti və 1 kitab.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

30-31 oktyabr 2009, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Bey., elmi konfrans,  Bakı, Azərbaycan.
14-16 oktyabr  2009, «Elm və təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi»  Mövzusunda III Beynəlxalq konfrans, Bakı,  Azərbaycan.
29 June-3 July, 2009, "The XVII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia", (RCCT 2009),  Kazan, Russia

18-21 noyabr 2008, “Maye faza sistemlərində nəzəri və eksperimenal kimyası” Gənc alimlərin III Regional konfransı, Ivanova, Rusiya.
13-18 oktyabr 2008, “Sibirin analitikası və uzaq şərq ” 8-ci elmi konfrans, Tomsk, Rusiya.
22-26 sentyabr 2008, 2 International Forum “Analytical and Analytics ”, Voronej, Russya.
19-22 sentyabr 2008, “Yarımfunksional materiallar və nanotexnologiya”Umumrusiya konfransı, Tomsk, Rusiya.
8-12 sentyabr 2008, “Texniki kimya: nəzəriyyədən təcrübəyə” Beynəlxalq konfrans, Perm, Rusiya.
avqust 2008, “Opto, nanoelectronika, nanotenologiya və microsystem” X Beynəlxalq konfrans, Ulyanovsk, Rusiya.

13-16 noyabr 2007, “Maye faza sistemlərində nəzəri və eksperimenal kimyası” Gənc alimlərin II Regional konfransı, Ivanova, Rusiya.
01-03 noyabr 2007, «Elm və təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi» II Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2007, Azərbaycan.
09-12 oktyabr 2007, “Yeni perspektiv materiallar və onların alınma tenologiyaları”, Volqoqrad, Rusiya/
senyabr 2007, “Opto, nanoelectronika, nanotenologiya və microsystem” IX Beynəlxalq konfrans, Ulyanovsk, Rusiya.
5-11 avqust 2007, IUPAC 41-ci Dünya kimya Konqresi, Turin, Italiya.

13-18 avqust 2006, Koordinasi kimya üzrə 37-ci Beynəlxalq konfranc, Cape Town, Cənubi Afrika.
8-10 iyul 2005, “Atomic-molekul və nüvə systemlərinin hesablanması və spectrumları”
Beynəlxalq Konfrans, Chanakkale Onsekiz Mart University, TUBITAK, Chanakkale, Türkiyə
1-3 iyun 2005, “Enerji, Ekologiya, Ekonomiya” üzrə 8-ci Bakı Beynəlxalq Kongresi UNESCO & Urmiya Universiteti /Iran köməkiyi ilə Bakı, Azərbaycan
25-28 iay 2005, Geleneksel Erzurum fizika günləri-II, Atatürk Universiteti, Erzurum, Türkiyə
16-17 sentyabr 2004, “Informasiya-Kommunikasiya Texnologiyalarinin Elm və Təhsildə tətbiqi ” Beynəlxalq Konfrans, Bakı Dövlət Universiteti, & Gafgaz Universiteti, Bakı, Azərbaycan
11-14 sentyabr 2002, TFD 21. Fizika Kongresi (TFD-21), Süleyman Dəmirəl Universiteti, Isparta, Türkiyə
20-22 iyun 2001, Astronomiya və astrofizika üzrə Beynəlxalq Regional Konfrans(Tusi – 800),
Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azerbaycan
25-27 may 2000, III Milli atom və molekul fizikası (AMF) simpozium, Ataturk Universiteti, Erzurum, Türkiyə
9-11 mart 2000, Astes du Solloque Conference Europe-Caspian Sea, Tempus-Tasis proqramı çərçivəsi daxilində, Bakı, Azerbaycan

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Əsas sahə -Nanotexnologiya. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi.
Başqa sahələr - Proqram təminatı
Hazırkı tədqiqat marağı - Müasir kvant mexaniki və  kompüter metodlarla nanoquruluşların tədqiqi
Hazirki təhsil maraği - Müasir informasiya iexlologiyaları əsasında təhsil sistemində Nanotexnologiya üçün tədris vəsaitlərinin, metodik və elektron vasitələrinin hazırlanması və tədrisi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Pashaev F.H., Gasanov A.G., Achundov S.A. Quantum chemical calculations of molecules of an intermediate product of reacting ozone phenol. Proceeding of the International Conference “Application of Information-Communication Technologies in Science and Education”, Baku State University & Gafgaz University, Baku, Azerbaijan, 2004 September 16-17, p.188.
 2. Salahov M.S., Gasanov A.G., Pashayev F.H. Quantum chemical calculations of electronic structures of molecule C4CL6. Proceeding of the International Conference “Application of Information-Communication Technologies in Science and Education”, Baku State University & Gafgaz University, Baku, Azerbaijan, 2004 September 16-17, p.188.
 3. Salahov M.S., Mursalov T.M., Pashayev F.H., Gasanov A.G., Ashurova N.D. Calculations of electronic structure of some chlorinated dibenzo-para-dioxin molecules. Proceeding of the “Geleneksel Erzurum physics days-II”, Ataturk University, Erzurum, Turkey, 2005, May 25-28, p.39.
 4. Mursalov T.M., Pashayev F.H., Ashurova N.D., Salahov M.S., Gasanov A.G. Quantum-chemical calculations of structure of molecules ecologically dangerous chlorinated dibenzo-p-dioxin. Proceeding of the eighth Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”, in Association with UNESCO & Urmia University/Iran, Baku, Azerbaijan, 2005, June 1-3, pp. 89-91.
 5. Mursalov T.M., Hasanov A.G. The solution of generalized equations Xartree-Fock Roothaan for some of open shell diatomic molecules terms. Proceeding of the International Conference “Calculations and spectrums of atomic-molecular and nucleus systems”. Chanakkale Onsekiz Mart University, TUBITAK, Chanakkale, Turkey, 2005 July 8-10, pp.60-64.
 6. F.G.Pashaev, A.G.Gasanov. Quantum mechanical calculations of electronic structure of -fulleren molecule, Journal of Qafqaz University, N 19, 2007.
 7. S. R. Gadzhieva, F. G. Pashaev, F. M. Chyragov, A. G. Gasanov, and K. T. Makhmudov Themodynamic Characteristics of Metal comlexation with 3-[4-Iodophenylazo]-2,4-pentanedione in an aqueous Ethanol Soluation. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2007,Vol. 52, No. 4, pp. 640-644, © Pleiades Publishing, Inc., 2007.
 8. A.G.Gasanov, F.G.Pashaev. The software for quantum mechanical calculation of electronic structure of molecules. Proceeding of the International Conference “Applications of Information–Communication Technologies in Science and Education”, Baku State University, Gafgaz University and Azerbaijan Technical University Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 2007, November 01-03, pp.523 -530.
 9. M.A.Ramazanov, F.H.Pashaev, N.S.Nabiev, A.G.Gasanov. Quantum mechanical calculation of electronic structure of molecule C60H. NAS of Azerbaijan, Jurnal Fizika, CİLD XIV, Vol. №1, pp. 7-9, 2008, Baku, Azerbaijan.
 10. S.R. Gadzhieva, K.T. Mahmudov, F.G. Pashaev, A.G. Gasanov, F.M. Chyragov, Thermochemical Characteristics of Complexation of Some Ions with 3-(4- Bromophenylazo) pentane-2,4-dione in Aqueous Ethanol. ISSN 1070-3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2008, Vol. 34, No. 7, pp. 536–541. © Pleiades Publishing, Ltd., 2008.
 11. Alieva R.A., Pashaev F.H., Hasanov A.G., Mahmudov K.T,Chyragov F.M. Complexation of copper(II) with 3-(2-hydroxy-3,5-disulphophenyl-azo) pentan-2,4-dione and its determination in natural objects. The Caspian Sea Natural resources International Journal, Published by Baku State University, N 2, Baku 2008.
 12. Alieva R.A., Mahmudov K.T., Pashaev F.H, A.G.Gasanov. Quantum-chemical calculations of the tautomeric forms of 1-ethyl-2-(2-hydroxy-3,5-disulfopheny-lazo)butan-1,3-dione and its complex formation with copper(II). Int. Conf. «Technical chemistry: from theory to practical person», September 8-12, 2008, Perm, Russia.
 13. R.A.Alieva, Pashaev F.H, A.G.Gasanov, K.T. Mahmudov. Quantum chemical calculations of the nanosized tautomeric forms azoderivaties etilachetoachetate and their application for photometric definition of iron (III). Methods and objects of chemical analysis, 2008, V .2, N 2, Russia.
 14. R. A. Alieva, F. G. Pashaev, A. G. Gasanov, and K. T. Mahmudov. Quantum-Chemical Calculations of the Tautomeric Forms of Azo Derivatives of Acetylacetone and Determination of the Stability Constants of Their Complexes with Rare-Earth Metals, ISSN 1070-3284, Russian Journal of Coordination Chemistry, 2009, Vol. 35, No. 4, pp. 241–246. © Pleiades Publishing, Ltd., 2009.
 15. R. A. Alieva, F. G. Pashaev, A. G. Gasanov, and K. T. Mahmudov. Thermodynamic Characteristic of Complex Formation of Some Metals with 3-(4-Chlorophenylazo) pentane-2,4-dione in Aqueous Ethanol. ISSN 0036-0236, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2009, Vol. 54, No. 9, pp. 1407–1411. © Pleiades Publishing, Inc., 2009.
 16. Abel M.Maharramov,Rafiga A. Aliyeva, Ismayil A. Aliyev, Faig H. Pashaev, Arzuman G. Gasanov, Saida I. Azimova, Rizvan K. Askerov, Atash V. Kurbanov, Kamran T.Mahmudov. Quantum-chemical calculations, tautomeric, thermodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenyl-hydrazone)pentane-2,4-dione. Journal of Dyes and Pigments, Volume 85, Issues 1-2, April 2010, Pages 1-6.
 17. Kamran T. Mahmudov, Ravan A. Rahimov, Mahammad B. Babanly, Parvin Q. Hasanov, Faig G. Pashaev, Arzuman G. Gasanov, Maximilian N. Kopylovich, Armando J.L. Pombeiro. Tautomery and acid–base properties of some azoderivatives of benzoylacetone. Journal of Molecular Liquids 162 (2011) 84–88, Impact factor 1,649
 18. Pashaev F. G., Gasanov A. G., Ali Tawfik Mahmood. The Study of Gold Nanoparticles in basis of Slater Functions. Journal of Nanotechnology and Advanced materials, Vol. 2, No. 1 (Jan. 2014), PP:35-41., doi:10.12785/jnam/020104.
 19. M. A. Ramazanov, F. G. Pashaev, A. G. Gasanov, A. Maharramov, A. T. Mahmood.The quantum mechanical study of cadmium sulfur nanoparticles in basis of STO’s. Chalcognide letters, Vol. 11, No. 7, July 2014, p. 359 - 364
 20. Abel M. Maharramov, Mahammadali A. Ramazanov, Arzuman G. Gasanov and Faig G. Pashaev. The study of silver nanoparticles in basis of slater functions. Physical Science International Journal, ISSN: 2348-0130, 2016, Vol.: 10, Issue.: 3
 21. Arzuman G. Gasanov, Faig G. Pashaev. The Computer Program For Studing Of Nanoparticles In Basis Of SAOs, International Journal of Engineering and Applied, Sciences, ISSN:2394-3661, Accepted, 2016.


KİTABLAR

 1. Ramazanov M.Ə., Həsənov A.Q. Nanotexnologiyadan  laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti  “Bakı Universiteti” Nəşriyyatı, Bakı, 2009, 224s.
 2. Paşayev F.H. Həsənov A.Q. Atom və molekul fizikasinda riyazi metodlar. Dərs vəsaiti  “Müəllim ” nəşriyyatı, Bakı 2013, 126s.
 3. Həsənov A.Q. Nanosistemlərin riyazi modelləşdirilməsi və kompüter hesablanması. Kitab  “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, Bakı,2013, I nəşr., 234s.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2010 – 2012 Abdüləziz krallığının Elm və texnika mərkəzinin  «Nanotexnologiyanın teftçıxarmaya tətbiqi» (KACST-BSUAZ/01) qrant layihəsində iştirak edir.

2007 - 2008  Mikrosoft firmasının “Microsoft Windows Vista və 2007 Microsoft Office systeminin Aəzərbacan versiyasının” hazırlanmasında iştirak etmişdir

1997 - 2005  Azərbaycn Respublikasının makro iqtisadi tədqiqi proyektlərində iştirak etmişdir.

Bookmark and Share