Search

Axtarış

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1990- ci il noyabrin 17-də Bakı şəhərində anadan olub.
2008-2012-ci  illərdə BDU-nun fizika fakültəsində təhsil alıb.
2012-2014-cu illərdə BDU-nun Fizika fakültəsində “Bioloji sistemlər fizikası” istiqaməti üzrə magistr təhsili alıb.
Azərbaycanlıdır. Bakı şəhərində yaşayır.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI


2008-2012 bakalavr, Fizika  fakültəsi

2012-2014 magistr, Fizika  fakültəsi, Maddə quruluşu kafedrası, Bioloji sistemlər fizikası

2014-  Avropa birliyinin Tempus  Ekonano postmagisrt layihəsinin iştirakçısı

2014-  Nanoquruluşların fizikası və texnalogiyası    ixtisası üzrə Fizika  fakültəsi, Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının dissertantı      

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-2010 Akademik Zərifə Əliyeva adına məktəb, laborant

2012-BDU, Fizika Fakültəsi, Nanoaraşdırmalar ETL, laborant

2014-BDU, Fizika Fakültəsi, Nanoaraşdırmalar ETL, böyük laborant

2015- BDU, Fizika Fakültəsi, Nanoaraşdırmalar ETL kiçik elmi işçi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Tempus Econanao layihəsi çərçivəsində Roma La Sapienza Universitetində 3 aylıq postmagistr proqrami-03.03.2015-30.05.2015

2. Gənc tədqiqatçıların təcrübə proqramı. Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, Dubna, Rusiya 14sentyabr-13oktyabr 2015

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Polimerlər-su iki fazalı sistemlərin hall diaqramlarının termodinamik təhlli,  PVDF+ZrO2 nanokompozit materialların optik xassələrinin tədqiqi, Polimer əsaslı maqnit nanokompozit materialların alınması xassələri

Seçİlmİş  əsərlər

1. Dex+Peq+Su ikifazalı sistemindəFlori parametri. Azərbaycan xalqının ümümilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş, magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya probllemləri” VIII respublika elmi konfransı. (17 may 2013-cü il)

2.Polimer+su iki fazali sistemlər və onların tədbiq imkanları. Nanotechnology Platform for Electronics and Photonics(NAPEP) (21-25 may 2013-cü il)

3. Peq+C6O7H5Na3+su ikifazalı sisteminin fiziki-kimyəvi xassələri . Məsimov.E.Ə, Həsənova.X.T, Bağırov.T.O. Şirinova.H.A, Əhmədov.N.F, Əyyubova.G.Ş Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Fizikanın aktual problemləri” beynelxalq elmi konfansı (6 dekabr 2013-cü il)

4. Dex+Peq+Su ikifazalı sistemində komponentlər arası qarşılıqlı təsir parametrinin hesablanması. Azərbaycan xalqının ümümilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş, magistrantların və gənc tədqiqatçıların “Fizika və astronomiya probllemləri” respublika elmi konfransı. (22may 2014-cü il)

5. Peq+su ikifazalı sistemlərin termodinamik xüsusiyyətləri. Ümummilli lider H.Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransında (18-19 aprel, 2014 Qafqaz Universiteti), məruzə edilmişdir .

Bookmark and Share