Search

Axtarış

İxtisaslar üzrə Orta daxil olma balı

S/N

İllər

Atom və molekul fizikası

Nanohissəciklərin fizikası

1 2006 69 -------

2

2007

59

69

3

2008

62

69

4

2009

111

113

5 2010 104 108
6 2011 100 96
7 2012 95 103
8 2013 103 109
9 2014 94 106
10 2015 103 106
11 2016 95 105
Bookmark and Share