Search

Axtarış


Təbrik edirik!

12/01/2019
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2019-cu il 7yanvar tarıxli K-13 nömrəli əmri ilə Nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrasının professoru f.e.d.Ramazanov Məhəmmədəli Əhməd oğlu "Azərbaycan Respublikası Qabaqcıl Təhsil İşçisi" döş nişanı ilə təltif edilmişdir. Bu münasibətlə onu təbrik edir və uğurlarının davamını diləyirik!

Nanoaraşdırmalar Mərkəzində növbəti elmi seminar keçirilib

10/01/2019
10 yanvar 2019-cu il tarixində Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, "Nano araşdırmalar mərkəzi"nin elmi işçisi k.ü.f.d. A.H.Kərimovanın "Dəmir oksid nanohissəciklərinə dərman maddələrinin yüklənməsi və bu sistemin xərçəng xəstəliyində rolu" adlı icmal məruzəsi baş tutmuşdur. "Nano araşdırmalar mərkəzi"nin elmi işçisi Aynurə Kərimova, çıxışda kimyəvi üsullarla sintez edilmiş superparamaqnetik dəmir oksid nanohissəciklərinin müxtəlif stabilləşdirilmə metodları, sintez edilmiş nanohissəciklərə dərman maddələrinin otuzdurulması və həmçinin, dərman maddələrinin daşınması üçün müvafiq şəkildə dizayn edilməsi ilə bağlı məsələlərə toxunmuşdur. Bundan başqa, kimyəvi və herbal dərman vasitələrinin maqnit xassəli özəyə birləşdirilməsi istiqamətində müəyyən elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi aparılmışdır. Çıxışın sonunda məruzəçi dinləyiciləri maraqlandıran sualları cavablandırmışdı.

Nanoaraşdırmalar Mərkəzində növbəti elmi seminar keçirilib

20/12/2018
20 dekabr 2018-ci il tarixində "Nanoaraşdırmalar mərkəzində" növbəti elmi seminar keçirilmişdir. Bu dəfə seminarda "Nanomaterialların kimyəvi fizikası" kafedrasının dissertantı Ceyran Rafiq qızı Sultanova "maqnit doldurucunun miqdarının PP+Fe və PVDF+Fe nanokompozitin funksional xassələrinə təsiri" adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Çıxışın sonunda o, professor və müəllim heyyətinin suallarını cavablandırmışdır.

3998 saylı “Abşeron yarmadası və Bakı şəhəri ətraf ərazilərinin radioekoloji tədqiqi” proyekt

25/05/2009

3998 saylı “Abşeron yarmadası və Bakı şəhəri ətraf ərazilərinin radioekoloji tədqiqi” proyektinin kollabaratoru professor Vanderqraf Tjalle T. 17.05.09 tarixindən 23.05.09 tarixə kimi  BDU-da olmuşdur. Proyektin yerinə yetirilməsi və gələcək planlar barəsində elmi müzakirələr keçirilmişdir:

 

Hazırda istər bütün Dünyada, istərsə də Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi olan Abşeron yarımadasında  texnogen və təbii proseslərin təsiri nəticəsində radioekoloji durum getdikcə mürəkkəbləşməkdədir. Bu prosesə təsir göstərən  həlledici amillərdən biri də ətraf mühitin radioaktiv şüalanma mənbələri ilə çirklənməsidir. Belə çirklənmələrin qarşısını almaq, heç olmazsa təsirini azaltmaq üçün dəqiq radioekoloji monitorik sisteminin yaradılması son dərəcə vacib problemdir. Bu baxımdan Abşeron yarımadasının Bakı ətrafı ərazilərində radioekoloji tədqiqatların aparılması olduqca əhəmiyyətli bir məsələdir.

Bakı ətrafı ərazilərdə aparılacaq tədqiqatların nəticələri müxtəlif elmi forumlarda müzakirə olunaraq çapa olunacaq; hesabat şəklində “Ukrayna Elm Texnologiya Mərkəzinə” (Kiyev şəhəri) və Azərbaycan Respublikasının əlaqədar təşkilatlarına təqdim olunacaqdır. Bu tədqiqatların nəticələri həmçinin Azərbaycan Respublikasının başqa regionlaarında da  analoji tədqiqatların aparılmasında elmi-metodiki baxımdan köməkçi bir vasitə olaraq istifadə olunacaqdır.

Bookmark and Share